34. Hablando de liderazgos. Over leiderschap.


DE VERTALING IN HET NEDERLANDS IS ER AL MAAR MOET NAGEKEKEN WORDEN
Querido Angel:

Beste Angel,

Leo y me comentas que uno de los éxitos de Holanda en la gestión de la crisis del COVID 19 es el liderazgo que está ejerciendo vuestro primer ministro, Mark Rutte. Parecía que estaba pasando por horas bajas pero, como sucede con los dirigentes realmente valiosos en cuanto vienen mal dadas, tomó el mando y comenzó a impartir indicaciones para que el barco, en el que viaja él con todo el pueblo, llegase a un destino seguro.

Ik las en jij vertelt mij dat een van de successen van Nederland bij het beheersen van de COVID 19-crisis het leiderschap is dat jullie premier, Mark Rutte, uitoefent. Het leek erop dat hij lage uren doormaakte, maar, zoals gebeurt met de echt waardevolle leiders wanneer er zich een slechte situatie voordoet, nam hij het bevel en begon aanwijzingen te geven zodat het schip, waarin hij met al zijn volk reist, een goede haven kon bereiken.

33. Lo mejor de cada casa... en la calle / Het beste van elk huis ... op straat

De Nederlandse vertaling is klaar, maar wacht op herziening.

Querido Angel:

Beste Angel,

Sabes que este es un país racial, cainita, de buenos y malos, blancos y negros, filias y fobias y mucha escasez de grises. Somos capaces de desplegar, rápidamente ante una crisis, redes eficientes de solidaridad sin ninguna intervención gubernamental y sin que nadie nos dirija y, también, sin apenas tiempo para cambiarnos de corbata, somos capaces de jodernos a nosotros mismos sólo porque el de enfrente no salga beneficiado.

Je weet dat Spanje het land van Kaïn is, een land van goed en slecht, zwart en wit, filias en fobiën en veel tekort aan nuances. We zijn in staat om, in een crisis, efficiënte solidariteitsnetwerken in te zetten zonder enige tussenkomst van de overheid, zonder dat iemand ons aanstuurt, en ook, in minder dan geen tijd, kunnen we onszelf verneuken gewoon om te voorkomen dat de ander ergens van profiteert.


32. Irma Sluis

"Het is overveldigend, maar ik doe gewoon mijn werk"

                                    Irma Sluis, pratend over de aandacht die zij van de media krijgt."Me abruma, pero sólo estoy haciendo mi trabajo"

                                   Irma Sluis, hablando sobre la atención que está recibiendo en los medios.

Querido Kikás:

Beste Kikás:

Ik weet dat je niet van voetbal houdt, maar in dit geval ga ik je vertellen over een wedstrijd in deze sport omdat het bij mijn verhaal past.

Ya sé que no te gusta el balompié pero en este caso te voy a hablar de un partido de este deporte porque conviene a mi historia.

31. De opruiming. El desvieje.

Beste Kikás:

Een paar jaar geleden schreef ik een artikel in mijn oude blog met deze titel en met de volgende inhoud:
 
Onder veehouders betekent het werkwoord "opruimen", "het scheiden van oude of zieke dieren van de rest van de kudde". 

Dit proces van opruiming wordt ook op systematische wijze met mensen gedaan. Het "probleem" is dat de menselijke opruiming steeds duurder wordt.

Querido Kikás:

Hace ya algunos años, escribía una entrada en mi antiguo blog con este título y con el siguiente contenido:

El verbo desviejar, entre ganaderos, significa "separar los animales viejos o enfermos del resto del rebaño".

Este proceso de desvieje se realiza de forma sistemática también con los seres humanos. El "problema" es que el desvieje humano, cada vez es más caro

30. Un alérgico en pandemia. Een allergisch tijdens de pandemie.

DE NEDERLANDSE VERTALING BEVINDT ZICH NA DE SPAANSE BRIEF.


Querido Angel;

Sí, hace mucho tiempo que no te escribo pero te he de decir que, durante este tiempo…. ¡hemos salido en los papeles!

No, no se trata de los papeles de Panamá…aunque no me importaría que así fuese porque, como diría mi viejo, “ojalá tengas muchos problemas con Hacienda, que eso querrá decir que no te va mal en la vida”…pero no es el caso. No los tengo porque en este país del Sur, vago e incumplidor, hay pocas cosas que funcionen, pero Hacienda… Hacienda funciona como un reloj suizo de los caros…o sea que antes de intentar pensar en la posibilidad de quizás poder tener un amago de otear un problema, Hacienda me ha mandado una carta que solo dice…”sabemos lo que estás pensando”…y se me quitan las ganas incluso de pensar….

29. Over onderwijs, thuiswerken en de nieuwste plateland / De la educación, el trabajo a distancia y la novísima aldea rural.

LA TRADUCCION AL CASTELLANO SE ENCUENTRA TRAS LA CARTA EN HOLANDES

"De coronatijd schijt profeten uit".

Niels Herijgens, journalist.


Beste Kikás,


Ik herinner me de dag dat ik je ouders voor het eerst en, helàas, voor het laatst in hun huis in Murguía bezocht. Toen was ik geobsedeerd door herruralizatie, de nieuwe rurale samenleving en die vreemde ideeën van Marshall McLuhan.

28. In wiens handen zijn wij? ¿En manos de quién estamos?

LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CARTA EN NEERLANDÉS.

"Geef mijn beademingsapparaat maar aan die jongen".

Giusseppe Berardelli, 72 jarige italiaanse priester, overleden aan Covid-19.Beste Kikás,


In wiens handen zijn wij? Dit is een zin die veel wordt herhaald tijdens de pandemie en die we vele malen hebben herhaald in alle crises die we tot nu toe hebben meegemaakt. In wiens handen waren we toen de crisis aan het ontstaan ​​ was, die het gevaar niet kon voorzien? In wiens handen waren we toen het probleem zich voordeed, die de schade niet kon verminderen? In wiens handen zijn we nu, dat de schade moet worden hersteld, die niet weet welke richting hij moet inslaan?

27. Vamos de paseo, pi,pi,pi. Wij gaan op reis...toet, toet, toet.De Nederlandse vertaling bevindt zich na de Spaanse brief.

Querido Angel;

Hace tiempo que no me dirijo a ti y, aunque lentamente, las cosas poco a poco evolucionan en España.

Nos quedamos en que habían dejado salir a los niños con sus papas una hora al día. El negocio que se me ocurrió de alquiler de infantes no tuvo éxito. El cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno tuvo un seguimiento general, aunque siempre haya un impresentable que dé la nota. Ya sabes que no hay niños maleducados sino padres que habría que fumigar….

26. El coronahostión. De coronaklap.


DE NEDERLANDSE VERTALING BEVINDT ZICH NA DE SPAANSE BRIEF.

Querido Angel;

Sé que hace un montón que no te escribo. No es por falta de falta de ganas de hacerte la pelota para que me traigas más whisky, que estoy agotando las reservas (Algún matemático estudiará el incremento de la ingesta de bebidas espirituosas durante la pandemia como reacción al confinamiento), tampoco es por falta de cariño, pero ando con los biorritmos un poco bajos, tenemos encima la segunda oleada del virus…. Y se llama hostia económica….

25. Coronawunder? Wij zullen zien! ¿Milagro alemán? ¡Ya veremos!

LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CARTA EN HOLANDÉS."Dus wie denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt",

                                                                      1 Kor. 10,12


Beste Kikás,

Het is duidelijk dat Europa verdeeld is. Er zijn landen die meer overheidstekorten willen en landen die een strikt fiscaal beleid willen, volgens de afspraken van Maastricht. Er zijn mensen die intelligent opgesloten zijn en degenen die volledig opgesloten zijn. Er zijn landen die de tests in vivo doen en degenen die het post-mortem doen. Er zijn landen die de doden door Covid-19 tellen, degenen die doden met Covid-19 tellen, degenen die de doden tellen met symptomen die lijken op die van Covid-19, en degenen die niet eens weten wat ze tellen. Er zijn landen met voornamelijk privé gezondheidszorg, landen met uitsluitend publieke gezondheidszorg en landen met een combinatie van beide. En tot slot, degenen die opscheppen over hun successen zonder ze te hebben en degenen die, hoeveel ze succesvol zijn, bescheiden blijven. Ik ga niet praten over de eerste omdat ik heb besloten om positief te zijn, dus ik zal het hebben over de laatste, de bescheiden.

Omdat je in zo'n situatie altijd voorzichtig moet zijn.

24. Pandemiewoordenlijst. Vocabulario de pandemia.Beste Kikás,
Ik mis je brieven met de verhalen over de Spaanse opsluiting. Ik hoop dat je mij binnenkort zal schrijven.

Ik lees vandaag in de krant dat de taal een overvloed aan nieuwe woorden krijgt vanwege de pandemie. Sommige woorden hadden wij al, maar werden alleen gebruikt door zorgpersoneel, epidemiologen, virologen en statistici en zijn nu volkstaal geworden. Andere zijn echt nieuw. Nederlands is een compositietaal. Dat betekent dat veel woorden zijn gevormd door het samenvoegen van andere woorden, zoals hottentotententententoonstellingsbeveiliger. Met de pandemie zijn veel nieuwe woorden op deze manier gevormd. Hieronder is een woordlijst met mijn favoriete coronawoorden en de vertalingen.

Warme groeten


Angel.